#5 – Бракът – епизод 1

Това е първи епизод на историята за “Бракът”. В него ще се запознаете с новите ни герои – Милена и Константин и началото на техния семеен казус. Наред с това – какви са формалностите, съпровождащи сключването на брака – условия, пречки, режим на имуществени отношения. А за разнообразие – какъв е рекордът за най-много сключени бракове и други интересни факти.

Приятно слушане!

Източници: Семеен кодекс, НСИ