#14 – Дискриминация – епизод 2

В този епизод ще чуете продължението на историята на двамата приятели, суданци – Амид и Халиф – по какъв начин са пострадали от дискриминация и на какъв основата на какъв признак?
Разясняваме още: кой е компетентният орган към когото да се обърнете когато искате да сигнализирате за дискриминация; какви са конкретните практически стъпки; какви са правомощията на Комисията за защита от дискриминацията.

Приятно слушане!

Източници: Закон за защита от дискриминация, уебсайт на КЗД, Наказателен кодекс, Уикипедия.