You are currently viewing Развод

Развод

      „Ако наистина искаш да опознаеш някого, трябва да се разведеш с него“ – из „Яж, моли се и обичай“ на Елизабет Гилбърт. Като оставим настрана личното мнение по въпроса, само с коментара, че „има нещо вярно“, смятам, че е полезно да се знае какво представлява развода от правна гледна точка.

Има два вида развод:

 – по взаимно съгласие;

 – поради дълбкото и непоправимо разстройство на брака.

     Развод по взаимно съгласие

     При този развод, Вие и съпругът Ви сте се съгласили да се разведете, защото това е което и двамата искате и то да го направите по „мирен“ начин. Процедурата е по-бърза и евтина, но все пак се минава през съдебната зала и има съдебно решение, което не подлежи на обжалване (освен ако е отхвърлен иска). Изготвя се молба до съда, присъствието на двама Ви е задължително в съдебното заседание, представя се споразумение изготвено от и при съгласие на двама Ви, като за него има няколко условия, които трябва да се спазят, а именно да са уредени въпросите по отношение на:

 – местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата (ако има такива);

 – ползването на семейното жилище;

 – издръжката между съпрузите;

 – фамилното име.

     *освен тези въпроси, може да се споразумеете и за други последици

  Споразумението бива утвърдено от съда, след като провери дали са защитени интересите на децата (ако има такива). Може да бъде даден срок за отстраняване на недостатъци.

Всичко това може да бъде изготвено в кратки срокове. От натовареността на съда ще зависи дали съдебната процедурата ще отнеме няколко седмици до няколко месеца. Разходите са свързани с държавни такси в размер на между 65 и 80 лв. и адвокатско възнаграждение, като ако желаете само изготвяне на молбата и споразумението, то цената зависи от материалния интерес като минимума е 70лв. , а ако желаете представителство и в съда от адвокат – 400лв.

Развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака

     Развод по исков ред има когато един от съпрузите не желае развода, а за другия това е неизбежно поради настъпилото разстройство на брака. Това може да се дължи на липсата на взаимност, уважение, доверие или пък изневеря, ревност, насилие и други, общото при които е, че при наличието им, бракът е вече само формалност. Всичко това следва да се докаже пред съда, за да може той да прецени дали е така. По този ред личното явяване в първото заседание е задължително. Има възможност в процеса да се търси чия е вината за това или този въпрос да не се разглежда. По всяко време може да се сключи споразумение.

    Времетраенето не може да бъде дори ориентировъчно определено, защото дори самата подготовка за процеса, откъм събиране на доказателства, отнема повече време, в сравнение с изготвянето на молба и споразумение при развод по взаимно съгласие. По отношение на разноските, разликата е в адвокатското възнаграждение, чиито минимум в случая е 600 лв. Тук следва да се имат предвид също и разходите за експертизи и оценки, в случай че се определя цена на разделяно имущество.

    До развод по исков ред се стига, когато няма съгласие между съпрузите. Все пак, ако има надежда такова да бъде постигнато, то е препоръчително да се опита, за да се спестят едновременно нерви, време и средства.

 

Източници: Семеен кодекс