Блог

В този раздел ще откриeте статии, чиято цел е да даде разяснения за основните права и задължения на гражданите, според българското и европейско законодателство. Разбира се, място ще намери и мнението ми по актуални теми. Правната терминология ще бъде сведена до минимум, като ще се старая да представям информацията под формата на житейски ситуации, защото езикът на юридическата общност в известен смисъл трябва да бъде „преведен“ на обществото. Последица на неразбирането е безрезултатност, което не е целта на блога.

Разбира се, това ще е предизвикателство за мен, защото лекото четиво е трудно за писане.

Имайте предвид, че статиите в блога изразяват лично мнение, не са индивидуално насочени и не могат да се считат за правен съвет. При нужда от такъв, не се притеснявайте да ми отправите запитване през контактната форма. 

Блог

В този раздел ще откриeте статии, чиято цел е да даде разяснения за основните права и задължения на гражданите, според българското и европейско законодателство. Разбира се, място ще намери и мнението ми по актуални теми. Правната терминология ще бъде сведена до минимум, като ще се старая да представям информацията под формата на житейски ситуации, защото езикът на юридическата общност в известен смисъл трябва да бъде „преведен“ на обществото. Последица на неразбирането е безрезултатност, което не е целта на блога.

Разбира се, това ще е предизвикателство за мен, защото лекото четиво е трудно за писане.

Имайте предвид, че статиите в блога изразяват лично мнение, не са индивидуално насочени и не могат да се считат за правен съвет. При нужда от такъв, не се притеснявайте да ми отправите запитване през контактната форма. 

Коронавирусът от правна гледна точка
Коронавирусът оказва влияние освен на …
Според статистиката, всяка четвърта жена …
Изисквания Като едноличен търговец може да …
      „Ако наистина искаш …
В настоящата статия ще разясня 3 понятия, които са силно …
Коронавирусът от правна гледна точка
Коронавирусът оказва влияние освен на здравето, икономиката и всичко останало, …
Според статистиката, всяка четвърта жена у нас е жертва на …
Изисквания Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно (навършило …
      „Ако наистина искаш да опознаеш някого, трябва да …
     Трудно е да се изведе по-важното от най-важното, …