Блог

В този раздел ще откриeте статии, чиято цел е да даде разяснения за основните права и задължения на гражданите, според българското и европейско законодателство. Разбира се, място ще намери и мнението ми по актуални теми. Правната терминология ще бъде сведена до минимум, като ще се старая да представям информацията под формата на житейски ситуации, защото езикът на юридическата общност в известен смисъл трябва да бъде „преведен“ на обществото. Последица на неразбирането е безрезултатност, което не е целта на блога.

Разбира се, това ще е предизвикателство за мен, защото лекото четиво е трудно за писане.

Имайте предвид, че статиите в блога изразяват лично мнение, не са индивидуално насочени и не могат да се считат за правен съвет. При нужда от такъв, не се притеснявайте да ми отправите запитване през контактната форма. 

Блог

В този раздел ще откриeте статии, чиято цел е да даде разяснения за основните права и задължения на гражданите, според българското и европейско законодателство. Разбира се, място ще намери и мнението ми по актуални теми. Правната терминология ще бъде сведена до минимум, като ще се старая да представям информацията под формата на житейски ситуации, защото езикът на юридическата общност в известен смисъл трябва да бъде „преведен“ на обществото. Последица на неразбирането е безрезултатност, което не е целта на блога.

Разбира се, това ще е предизвикателство за мен, защото лекото четиво е трудно за писане.

Имайте предвид, че статиите в блога изразяват лично мнение, не са индивидуално насочени и не могат да се считат за правен съвет. При нужда от такъв, не се притеснявайте да ми отправите запитване през контактната форма. 

В настоящата статия ще разясня …
Коронавирусът оказва влияние освен на …
Според статистиката, всяка четвърта жена …

Регистрация на ЕТ

Изисквания Като едноличен търговец може …

Развод

      „Ако наистина искаш …
     Трудно е да …
В настоящата статия ще разясня 3 понятия, които са силно …
Коронавирусът оказва влияние освен на здравето, икономиката и всичко останало, …
Според статистиката, всяка четвърта жена у нас е жертва на …

Регистрация на ЕТ

Изисквания Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно …

Развод

      „Ако наистина искаш да опознаеш някого, трябва да …
     Трудно е да се изведе по-важното от най-важното, …