Темида слуша

“Темида слуша” е първият български подкаст на юридическа тематика. Обогатяваме правната култура на слушателите ни, чрез разказването на юридически казуси, но по достъпен и интересен начин, а именно под формата на житейски истории. Така основната ни цел е развлекателна и на второ място образователна. Ще бъдем доволни ако успеем да съчетаем двете по такъв начин, че едновременно да е интересно и полезно. А второто е свързано с правата ви - като служители, като съпрузи, като потърпевши от престъпления, като наследници и така нататък. Защото каквато и роля да имате в обществото, тя е свързана с права и задължения. И е важно да ги знаете. За да може да ги упражните. Мога да цитирам и Монтескьо в този ред на мисли, който е казал, че “човек има толкова права, колкото може да защити”.
Екип:
Нанси Дахабре - адвокат и основател на подкаста;
Максимилиян Петров - юрист;
Ивета Кирилова - юрист;
Джоана Дахабре - писател;
Слави Дяковски - маркетинг специалист.

Темида слуша

“Темида слуша” е първият български подкаст на юридическа тематика. Обогатяваме правната култура на слушателите ни, чрез разказването на юридически казуси, но по достъпен и интересен начин, а именно под формата на житейски истории. Така основната ни цел е развлекателна и на второ място образователна. Ще бъдем доволни ако успеем да съчетаем двете по такъв начин, че едновременно да е интересно и полезно. А второто е свързано с правата ви - като служители, като съпрузи, като потърпевши от престъпления, като наследници и така нататък. Защото каквато и роля да имате в обществото, тя е свързана с права и задължения. И е важно да ги знаете. За да може да ги упражните. Мога да цитирам и Монтескьо в този ред на мисли, който е казал, че “човек има толкова права, колкото може да защити”.
Екип:
Нанси Дахабре - адвокат и основател на подкаста
Симилиян Стефанов - юрист; издател на научна литература
Джоана Дахабре - писател
Слави Дяковски - маркетинг специалист