Блог

В този раздел ще откриeте статии, чиято цел е да даде разяснения за основните права и задължения на гражданите, според българското и европейско законодателство. Разбира се, място ще намери и мнението ми по актуални теми. Правната терминология ще бъде сведена до минимум, като ще се старая да представям информацията под формата на житейски ситуации, защото езикът на юридическата общност в известен смисъл трябва да бъде „преведен“ на обществото. Последица на неразбирането е безрезултатност, което не е целта на блога.

Разбира се, това ще е предизвикателство за мен, защото лекото четиво е трудно за писане.

Имайте предвид, че статиите в блога изразяват лично мнение, не са индивидуално насочени и не могат да се считат за правен съвет. При нужда от такъв, не се притеснявайте да ми отправите запитване през контактната форма. 

Блог

В този раздел ще откриeте статии, чиято цел е да даде разяснения за основните права и задължения на гражданите, според българското и европейско законодателство. Разбира се, място ще намери и мнението ми по актуални теми. Правната терминология ще бъде сведена до минимум, като ще се старая да представям информацията под формата на житейски ситуации, защото езикът на юридическата общност в известен смисъл трябва да бъде „преведен“ на обществото. Последица на неразбирането е безрезултатност, което не е целта на блога.

Разбира се, това ще е предизвикателство за мен, защото лекото четиво е трудно за писане.

Имайте предвид, че статиите в блога изразяват лично мнение, не са индивидуално насочени и не могат да се считат за правен съвет. При нужда от такъв, не се притеснявайте да ми отправите запитване през контактната форма. 

#7 – Бракът – епизод 3

Темида слуша · #7 – …

#6 – Бракът – епизод 2

В този епизод ще разберете: …

#5 – Бракът – епизод 1

Темида слуша · #5 – …

Темида слуша · #4 – …

#3 – Кражбата – епизод 3

Темида слуша · #3 – …

#2 – Кражбата – епизод 2

Темида слуша · #2 – …

#7 – Бракът – епизод 3

Темида слуша · #7 – Бракът – епизод 3 В …

#6 – Бракът – епизод 2

В този епизод ще разберете: какви са принципите на лични …

#5 – Бракът – епизод 1

Темида слуша · #5 – Бракът – епизод 1 Това …

Темида слуша · #4 – Кражбата – епизод 4 – …

#3 – Кражбата – епизод 3

Темида слуша · #3 – Кражбата – епизод 3 В …

#2 – Кражбата – епизод 2

Темида слуша · #2 – Кражбата – епизод 2 В …