Въвеждащ епизод – 0

“Темида слуша” е първият български подкаст на юридическа тематика. Обогатяваме правната култура на слушателите ни, чрез разказването на юридически казуси, но по достъпен и интересен начин, а именно под формата на житейски истории. Така основната ни цел е развлекателна и на второ място образователна. Ще бъдем доволни ако успеем да съчетаем двете по такъв начин, че едновременно да е интересно и полезно. А второто е свързано с правата ви – като служители, като съпрузи, като потърпевши от престъпления, като наследници и така нататък. Защото каквато и роля да имате в обществото, тя е свързана с права и задължения. И е важно да ги знаете. За да може да ги упражните. Мога да цитирам и Монтескьо в този ред на мисли, който е казал, че “човек има толкова права, колкото може да защити”.

Екип:
Нанси Дахабре – адвокат и основател на подкаста
Симилиян Стефанов – юрист; издател на научна литература
Джоана Дахабре – писател
Слави Дяковски – маркетинг специалист