#4 – Кражбата – епизод 4 – Интервю с крадец

Този епизод ще е малко по-различен от останалите, с това че няма да разказвам части от нечия история с пояснения за това или онова право или правен термин, а ще чуете направо разказ от първо лице – историята на един крадец “от-до”. Не от началото на живота му до неговия край или до настоящия момент, а от първата кражба до последната. Разказът е под формата на разговор между мен и него, като съм се постарала да го сложа в рамките на някои така да се каже често задавани въпроси, но автентичността и неподправеността на неговата история не успя да се побере в тези рамки. Затова предварително се извинявам, ако на моменти не се следва дадена линия на диалога или има отклонения. Също така има изрязвания, които са с единствената цел да се запази анонимността на главния герой в настоящия епизод, а смехът от моя страна е за предразполагане на събеседника. И така по същество – оставям ви с гледната точка на един крадец.